Trân Trọng Gửi Đến: Tạp Chí Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao Tại Hà Nội !

Thứ năm, 09:13, 22/10/2020 GMT+7

Trân Trọng Gửi Đến: Tạp Chí Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao Tại Hà Nội !

Thứ Năm, Ngày 22/10/2020

Trân trọng gứi đến: Tạp chí Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao Tại Hà Nội !

Số 08 (Tháng 4/2015)

Vẽ Kiểm Định của Phòng Nhà đất, Tài Nguyên và Môi Trường huyện Củ Chi ngày 08/5/2015.

Tôi xin thay mặt gia đình và Công Ty Bất Động Sản Anh Luân: Trân trọng cảm ơn Ban Biên Tập Tạp Chí Viện kiểm Sát Nhân Dân Tối Cao !

Đã đăng Bài viết, của Tôi Kỷ Niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước ( 30/4/1955- 30/4/2015)

 Tôi vẫn còn thiếu cô kế toán 1 bài viết mà Ban biên tập đã viết về Tôi và Công Ty Tôi vô cùng ý nghĩa ! Tôi thật lòng xin lỗi cô kế toán ! Khi mọi chuyện ổn Tôi sẽ ra Hà Nôi, cảm tạ !

Trân trọng !

Chúc cho đất nước  Việt Nam ta Thái Bình và Thịnh Vượng !


Người viết : admin


Copyright © 2010 Nhà đất Anh Luân