Việt Nam thái bình!

Thứ năm, 18:32, 28/01/2016 GMT+7

Việt Nam thái bình, chính trị ổn định, an ninh được giữ vững là nền tảng của các quốc gia, các tập đoàn nổi tiếng nước ngoài công nhận Việt Nam là mảnh đất đầu tư có nhiều sinh lợi nhất. Người Việt Nam chúng ta có đủ bản lĩnh và thông minh để xây dựng đất nước ta văn minh hơn, sáng tạo hơn, giàu đẹp hơn, đoàn kết hơn, gần dân hơn.
Copyright © 2010 Nhà đất Anh Luân