Tiếng ''không thể'' không có trong từ điển của tôi - NAPOLEONG

Thứ hai, 06:54, 22/02/2016 GMT+7

Đất nước ta ngày càng văn minh hơn, sáng tạo hơn, đoàn kết hơn, cởi mở hơn, gần dân hơn, lắng nghe ý kiến của dân nhiều hơn ! Đó là chân lý vĩnh hằng, là ngôi sao dẫn đường. Mà Hồ Chủ Tịch và cố Đại Tướng Võ Nguyên Gíap, cố thủ Tướng Võ Văn Kiệt, Tướng tình báo chiến lược Phạm Xuân Ẩn, của chúng ta đã vận dụng rất nhuần nhuyễn ''tinh hoa'' !

Tiếng ''không thể'' không có trong từ điển của tôi - NAPOLEONG.

 

 

 

 

 

 
Copyright © 2010 Nhà đất Anh Luân