Xây dựng cơ chế để không thể, không dám, không cần tham nhũng
(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải xây dựng cơ chế chặt chẽ để không thể tham nhũng, không dám và không cần tham nhũng.
 

Ngày 12-12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (PCTN - Ban Chỉ đạo) đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác PCTN giai đoạn 2013-2020, tại Thủ đô Hà Nội và trực tuyến đến hơn 80 điểm cầu trong cả nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN chủ trì Hội nghị.

Biến quyết tâm chính trị thành hành động thực tế

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định nhìn lại chặng đường tám năm kể từ khi thành lập Ban Chỉ đạo đến nay, nhất là sau năm năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự nỗ lực phấn đấu, chung sức, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đất nước ta tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả rất quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh PCTN đã có chuyển biến mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả tích cực, rõ rệt. Đây chính là cơ sở và nguồn động lực to lớn để hoànTheo Tổng bí thư, Chủ tịch nước, không phải như một số ý kiến cho rằng nếu quá tập trung vào chống tham nhũng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng sẽ làm giảm sự đổi mới, sáng tạo, làm “chùn bước” những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung và làm “chậm” sự phát triển đất nước, mà ngược lại, chính nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy mạnh đấu tranh PCTN đã góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại. thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Xây dựng cơ chế để không thể, không dám, không cần tham nhũng - ảnh 1

Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự Hội nghị. Ảnh: TTXVN

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản cho biết '10:53 46% Văn hóa trong doanh nghiệp.flv 355 lượt xem 9 năm trước ም 0 Chia sẻ Tải...ng Lưu Ctyanhluan 7 người đăng ký Bình luận ĐĂNG KÝ T Bình luận công khai... Zalo PHIMMAY'