Nhà đất Anh Luân

Coi thường chỉ đạo của cấp trên: 02 Mỹ Nữ đẹp nhất của Nhà Vua bị lôi cổ ra 'Xử Trảm' (Trong phim 'Tôn Tử Binh Pháp')

08.3796 1653
Hỗ trợ trực tuyến
Coi thường chỉ đạo của cấp trên: 02 Mỹ Nữ đẹp nhất của Nhà Vua bị lôi cổ ra 'Xử Trảm' (Trong phim 'Tôn Tử Binh Pháp')
(06:47 | 27/05/2023)

Coi thường chỉ đạo của cấp trên: 02 Mỹ Nữ đẹp nhất của Nhà Vua bị lôi cổ ra 'Xử Trảm' (Trong phim 'Tôn Tử Binh Pháp')

Thứ Bảy, Ngày 27/5/2023

Cách trị Quốc của người xưa:

''Tôn Tử Binh Pháp'': Hai Mỹ Nữ đẹp nhất và được  Nhà Vua sủng ái nhất trong lúc tập luyện vì coi thường khẩu lệnh đã bị 'Tôn Tử' lệnh lôi cổ ra Chém đầu.( Tập 05 trong phim ''Tôn Tử Binh Pháp'').

Trong chúng ta ai cũng xem phim ''Tam Quốc Diễn Nghĩa'', hay Phim ''Tôn Tử Binh Pháp''... Về cách Dụng Binh của ''Tôn Tử''. Nhà Vua thấy 'Tôn Tử' rất giỏi về Binh Pháp nên đã cho người mời ''Tôn Tử'' đến Triều Đình để tập luyện cho quân lính và buộc quân lính phải nắm rõ kỷ cương phép nước! Tuyệt đối trung thành với Triều Đình và tuân thủ pháp luật. Không được vô cảm với dân.

ZoomVăn bản phiếu chuyển đơn số: 6722 /PC-CTHADS ngày 28/4/2023 của Cục THADS Tp.HCM

Zoom

ZoomTừ Thổ tới kim- từ hàng triệu năm nay, xã hội nào cũng vậy, thời đại nào cũng thế- nếu anh sống kiểu gian lận, tham nhũng, tiêu cực, coi thường pháp luật, Giẫm đạp lên Hiến pháp và vượt lằn ranh đỏ thì chắc chắn anh không có lý do để tồn tại!

Zoom

Ảnh minh hoạ! Chấp Hành viên- Nguyễn Hữu Phước Chi cục THADS huyện Củ Chi- Tp.HCM!

 'Tôn Tử' đã chọn 02 Mỹ Nữ được Nhà Vua sủng ái nhất ra đứng hàng đầu. Trong lúc tập luyện 02 Mỹ Nữ đã coi thường khẩu lệnh của ''Tôn Tử'' cười đùa và đếch nghe... Vì biết Nhà Vua rất thương mình nên coi thường khẩu lệnh của ''Tôn Tử''. Không Ngờ 'Tôn Tử'' Lệnh lôi đầu 02 Mỹ Nữ đẹp nhất đứng hàng đầu ra Chém đầu. Nhà Vua thấy vậy tiếc thương mà khóc thầm trong Tâm-  nhưng không dám can ngăn vì ''Quân lệnh như sơn''. Từ đó về sau không ai dám coi thường khẩu lệnh nữa...Triều Đình Nhà Vua cũng hưng thịnh từ đó đất nước Thái bình và giàu có... 'Tôn Tử' từ đó rất nổi tiếng về cách dụng binh có giá trị cho muôn đời sau.

CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ BẢN ÁN TỬ HÌNH CHO ĐẠI TÁ TRẦN DỤ CHÂU - YouTube

Hay Bác Hồ của chúng ta cũng vậy, Bác đã Y án Tử hình một quan tham là Đại tá Trần Dụ Châu thời Pháp thuộc cách đây hơn 70 năm về trước. Qua vụ việc trên chúng ta càng thương và thấm thía cách dùng người của Bác Hồ vị Lãnh Tụ Kính Yêu của dân tộc Việt Nam!

Chủ trương chống tham nhũng, tiêu cực, gian lận, nói dối... Của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, là rất đúng đắn, đang được toàn dân tộc Việt Nam ủng hộ và thế giới công nhận.


Người viết : admin

Xem tin trong khoảng thời gian :

từ      đến      

Go to Top