Nhà đất Anh Luân

Cộng Đồng Mạng Hãy Tôn Trọng Anh Dũng Lò Vôi - Bình Dương !

08.3796 1653
Hỗ trợ trực tuyến
Cộng Đồng Mạng Hãy Tôn Trọng Anh Dũng Lò Vôi - Bình Dương !
(14:50 | 19/04/2021)

Cộng Đồng Mạng Hãy Tôn Trọng Anh Dũng Lò Vôi - Bình Dương !

Cộng đồng mạng hãy tôn trọng anh Dũng lò vôi  - Bình Dương !

Thứ hai, ngày 19/4/2021

 Theo quan điểm cá nhân Tôi; Anh Dũng không phạm tội hình sự, không phạm tội chíng trị - anh Dũng là người yêu nước, yêu Tổ quốc ! Không nên vì một chút sai sót - cộng đồng mạng đem ra đàm tíu hay phê phán. Về luật pháp tội ai người đó gánh. Những người tài thường hay có một chút khác người ! Nếu cộng đồng mạng  đem chuyện người khác ra để đàm tíu là không phù hợp với Văn hóa của Tổ tiên Việt Nam ta và không đúng với chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam ! Xã hội chỉ lên án những người không trung thực, gian lận, cờ bạc, báo cáo Láo, lừa dối Đảng, tham nhũng, lừa nhân dân, mua bằng giả, làm hồ sơ giả để cướp đất của dân, hay có ý đồ chính trị - phá hoại làm hoen ố hình ảnh quốc gia -  Gây mất đoàn kết dân tộc !

  Bài viết Văn phong theo quan điểm  ý kiến cá nhân không thể tránh khỏi sai sót, mong bạn đọc góp ý và chỉ giáo.

Trân trọng các bạn trẻ Việt Nam !

18057009_1753930534917685_7014512288332027719_n


Người viết : admin

Xem tin trong khoảng thời gian :

từ      đến      

Go to Top