Nhà đất Anh Luân

Hỏa tốc! THA dân sự H Củ Chi-Tp.HCM: Ăn cướp kiểu 'bạo lực'- cướp 3.083,7m2 đất và 500 tr- vào (Ngày 24 Tết Nguyên Đán) gây hỗn loạn xã hội.

08.3796 1653
Hỗ trợ trực tuyến
Hỏa tốc! THA dân sự H Củ Chi-Tp.HCM: Ăn cướp kiểu 'bạo lực'- cướp 3.083,7m2 đất và 500 tr- vào (Ngày 24 Tết Nguyên Đán) gây hỗn loạn xã hội.
(06:27 | 26/01/2022)

Hỏa tốc! THA dân sự H Củ Chi-Tp.HCM: Ăn cướp kiểu 'bạo lực'- cướp 3.083,7m2 đất và 500 tr- vào (Ngày 24 Tết Nguyên Đán) gây hỗn loạn xã hội.

Thứ Tư, Ngày 26/01/2022.

Chi cục THA án dân sự huyện Củ Chi- Tp.HCM: Lộng quyền, lừa Đảng, dối dân- áp chế cướp 3.083,7m2 và 500 tr- từ ngày 02/02/2016 ( Ngày 24 tết Nguyên Đán).Đốí với tài sản không còn để Thi hành án. Căn cứ vào Bản án số: 733/2012 của Toà án nhân dân Tp.HCM- chúng tôi đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính với Ngân hàng trước 10 ngày tham gia đấu giá.Tài sản này không liên quan đến bất cứ Bản án dân sự nào khác ngoài bản án 733/2012 của Toà án nhân dân Tp.HCM.

- Di sản của Quyết định kê biên, cưỡng chế  Láo số: số 36 ngày 29/12/2014 và Thông báo Láo số: 1047 ngày 28/01/2016, quyết định tạm giữ tài sản, giấy tờ số: 262 ngày 27/01/2016, biên bản giải quyết Thi hành án ngày 27/01/2016 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Củ Chi, đã kết thúc cuộc chơi của những cái ''Đầu đất''. Của những con người bệnh hoạn, duy ý chí, nghèo tư duy.

( Lô đất trên đã được Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi- Tp.HCM ban hành 02 Văn bản cho lên thổ cư và tách thành 10 sổ đỏ năm 2015. Cụ thể, VB số: 1672,7021- Ủy ban nhân dân Tp.HCM cũng ban hành Văn bản chỉ đạo và hướng dẫn số: 3074 năm 2015).

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Củ Chi TPHCM nên dũng cảm nhìn vào sự thật. Và ra Quyết Định thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, số thửa 107, tờ bản đồ số 20, diện tích; 3.083,7m2, do Bà Trần Thị Ngọc Xuyến đứng tên. Tọa lạc tại xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp.HCM, để trả lại cho gia đình chúng tôi, ngay lập tức. Không thể ăn cướp trắng trợn như vậy được. Lịch sử sẽ không tha thứ cho các người.

Từ Chi cục trưởng Nguyễn Văn Nghĩa THADS huyện Củ Chi tp.HCM đến Cục Thi hành án dân sự Tp - CTHĐQT - Tổng Giám đốc Ngân hàng Eximbank tại sao lại quá sợ hãi Quyết định kê biên, cưỡng chế Láo  số: 36 và Thông báo Láo số: 1047, QĐ Tạm giữ tài sản giấy tờ số: 262 và biên bản giải quyết Thi hành án ngày 28/01/2016 đến như vậy?...

Zoom

Zoom

Tuy nhiên, chưa có Công Văn nào nói đến sự ''Ngu dốt, ẫu trĩ'' của Quyết định kê biên Láo số: 36 và Thông báo Láo số:  1047 ngày 28/01/2016, của Chi cục THADS huyện Củ Chi, gửi Ngân hàng Eximbank, Chi nhánh quận 5. Nội dung: Thông báo Láo 1047 có người tham gia đấu giá ''Chui''. Mời Ngân hàng tham gia, và Ngân hàng đã nhận lời. Suy luận ra: Chỉ có những người học giả, mua bằng cấp mới dám làm vậy. Người học thật, có kiến thức, có bản lĩnh, có tư duy, có đạo đức, có lòng tự hào Dân tộc, chắc chắn không bao giờ làm vậy. Vì nếu không có lá bùa của Thông báo Láo 1047, gửi Ngân hàng và gửi Công ty đấu giá Miền Nam thì Công ty đấu giá Miền Nam không thể chơi - Trò chơi nguy hiểm được.

18010508_1750381731939232_5727808291752203745_n

ZoomẢnh Nguyễn Hữu Phước ngày hôm nay!

Không có mô tả ảnh.

Zoom


Người viết : admin

Xem tin trong khoảng thời gian :

từ      đến      

Go to Top